Franz Kafka – Aforizmalar

Aforizmalar, Franz Kafka tarafından yazılan bir günlüktür. Kafka, 1917 yılı 1920 yılları arasında yazdığı günlüğünden ortaya çıkmıştır. Kalemi ve zihni güçlü olan Kafka, dünya’yı ve dünyasını sorgulamaktadır.

Kendine has düşünce biçimi ve duruşunu Aforizmalar altında yansıtmıştır. Kafka, günlük adı altında bir defter tutmaktaydı. Ölümünün ardından metinler incelenmiştir. Günlüklerin içerisinde ‘’Aforizmalar’’  başlığında uzunca metinlere rastlanıldı. Bu metinler derlenip, toplanarak; okuyucusuna armağan edildi.

Aforizmalar yazılırken; Kafka büyük bir yıkımın içerisindeydi. Hayatının sonu olacağını bildiği Vereme yakalanmıştı. Nişanlı olduğu Felice Bauer’den ayrılmıştı. Hastalığından kaynaklı çalıştığı şirketten epeyce uzun bir süre izin almıştı. Parası yoktu, yalnızdı ve düşünceleri yoğundur. Artık yaşamında ünlü bir yazar olmayacağının ve saygı duyulmayacağını düşünüyordu. Aforizmalar; Kafka’nın edebi sözlerinden oluşmuş, gelişi güzel dizilmiş metinler değildir. Kafka, derin bir bütünlüğü kitaba işlediği açık bir şekilde ortadır. Kitap, modern edebiyat dünyasını oldukça etkilemiştir. Kafka, ölümüne birkaç yıl kala yazdığı bu metinler ile ne denli güçlü bir kalem ve düşünür olduğunu ortaya koymuştur.