Tevfik Fikret

Tevfik Fikret, 24 Aralık 1867 yılında İstanbul’da dünyaya gelen Türk şair ve öğretmen. Servet-i Fünun topluluğunun önderliğini yapmıştır.

Tevfik Fikret idealist fikirleri sayesinde döneminin birçok aydınını etkilemiştir. Cumhuriyet dönemine yetişmese de Türk Edebiyatının batıya yönelmesini destekleyen en önemli kişilerden biri olmuştur. Tevfik Fikret’in çocukluğu İstanbul’daki Kadırga semtinde geçmiştir. Babası Hüseyin Efendi Osmanlı Devletinde belediye memurluğu yaparken Arabistan’a sürgüne gönderilmiştir. Annesi Refia Hanım umre ziyaretinden dönerken koleraya yakalanmış ve Tevfik Fikret 12 yaşında iken öksüz kalmıştır ve bu olay Tevfik Fikret’i büyük etkilemiştir. Aksaray’daki Mahmudiye Valide Rüştiyesinde bir süre eğitim gördükten sonra Galatasaray Sultanisinde eğitimine devam etti ve dönemin en büyük Edebiyatçıları olan Recaizade Mahmut Ekrem ve Mualli Naci gibi öğretmenlerden ders aldı. Şiir yazmaya yine bu dönemde başladı. 1888 yılında okulu birincilikle bitirdi ve 3 yıl sonra tekrar aynı yerde bu sefer öğretmen olarak kaldı. Galatasaray Spor Kulübünün de kurucuları arasında olan Tevfik Fikret 15 Ağustos 1915’ de Aşiyan’da geçirdiği ameliyat sonrası hayatını kaybetmiştir.