Özdemir Asaf

Özdemir Asaf, 11 Haziran 1923 yılında Ankara’da gözlerini dünya’ya açmış Cumhuriyet Döneminin en güçlü şairlerinden birisidir. Özdemir Asaf’ın asıl ve bilinemeyen adı Halit Özdemir Arun’dır.

Babası Mehmet Asaf, Şura’yı Devlet kurucularındandır. Asaf, aydın ve yenilikçi bir ailede doğmuş olmanın, artısını yaşamış birisidir. Galatasaray lisesinde eğitim almış ardından Hukuk Fakültesi, İktisat Fakültesi ve Gazetecilik Fakültelerinde eğitim almıştır. Üniversite eğitimlerinin hiçbirini devam ettirmemiş, yarı da bırakmıştır. Aynı dönemlerde Tanin ve Zaman gazetelerinde çalıştı ve çeviriler yaptı.

Özdemir Asaf’ın ilk yazısı Servet-i Fünun Uyanış dergisinde çıkmıştır. 1950’li yıllarda Sanat Basımevi’ni kurdu ve kitaplarını yayınlamaya başladı. Özdemir Asaf, hayatı boyunca üretken ve güçlü şairlerden birisidir. Kaleminden çıkan mürekkeplerle dahi Asaf’ın dizeleri olduğunu anlayabilirsiniz. Kendine has biricik şiirleri, okurlarına armağan etmiştir. Asaf, 28 Ocak 1981 yılında, 57 yaşında hayata gözlerini yummuş; gerisinde 12 şiir kitabı, 1 öykü kitabı, sayısız çeviri ve metin bırakmıştır.